• Facebook

Tel : 028-6659-2493

Hướng dẫn đăng ký

<Bước một>

Gọi điện thoại hoặc liên hệ với chúng tôi qua website.

<Bước hai>

Chúng tôi sẽ giải đáp thắc về việc đăng ký và học thử.

<Bước ba>

Bắt đầu học thôi.

Location

Địa chỉ trung tâm :  2F, 133 Nguyễn Trãi, P.6 , Q.5, HCM
LIÊN HỆ
Vui lòng chọn địa điểm phù hợp.