• Facebook

HCM : 028-6659-2493

HN    : 098-1939-460

Thông tin sự kiện
Seminar - Test

Từ tháng 9, khóa học 6G KOKUDAi sẽ chính thức khai giảng! Trong sự kiện lần này, chúng tôi sẽ có một buổi hội thảo giới thiệu về khóa 6G KOKUDAi và tổ chức kiểm tra năng lực học tập miễn phí cho trẻ. Xin quý phụ huynh vui lòng điền vào mẫu thông tin đăng ký bên dưới.

<T7, 24/08/2019>          

16:00~17:15   Tiến hành (tổ chức) đồng thời hội thảo và kiểm tra

<CN, 25/08/2019>

9:00~10:15     Tiến hành (tổ chức) đồng thời hội thảo và kiểm tra

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nếu quý phụ huynh nào đăng ký cho trẻ tham gia ngay khóa học tháng 9, sẽ được giảm trực tiếp 2 triệu học phí khóa học.

Xin hãy chọn ngày tham gia:
Xin cho biết từ tháng 09 năm 2019, trẻ sẽ vào lớp mấy: